sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Atıkları nasıl kaynağa dönüştürebiliriz?

HelpCenter FAQ

Atıkları kaynağa dönüştürme süreci, döngüsel bir ekonomiyi gerektirmektedir. Bu, “al-kullan-at” doğrusal modelini göz ardı eden ve ürün ve malzemelerin değerinin ekonomide mümkün olduğu kadar uzun süre korunduğu döngüsel bir modele dayanan sistemli bir yaklaşımdır. Böylece atık ve kaynak kullanımı en aza indirilir ve bir ürünün raf ömrü bittiğinde bu ürün daha fazla değer yaratmak üzere onarılır, yenilenir, yeniden kullanılır veya geri dönüştürülür. 

Atıkları kaynağa dönüştürmek için atık yönetimi hedefleri döngüsel ekonomiye geçiş hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Döngüsel bir ekonomide atık endüstrisi işletmelerin kilit ortaklarından biri haline gelir. Bu şekilde geri dönüşüm ve geri kazanım için kaliteli atık tedariği sağlanır. Önemli atık tedarikleri; belediye atıkları, ambalaj atıkları, gıda atıkları, biyolojik atıklar ve kritik ham maddelerdir. 

Kaynak verimliliği ve atık web sayfalarımızda bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri