sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

AB iklim değişikliğine nasıl yaklaşıyor?

HelpCenter FAQ

AB, iklim değişikliğiyle kendi bünyesinde iddialı politikalar yoluyla ve uluslararası ortaklarla yakın iş birliği içinde mücadele etmektedir. AB ve Üye Devletleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması'na taraftır.  AB, 2020 için sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini gerçekleştirme yolunda ilerlemektedir ve 2030 yılı için iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak amacıyla önemli yasaları ve önlemleri yürürlüğe koymuştur. Avrupa, 2050 yılı itibari ile  dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olmayı hedeflemektedir.

İklim hareketi Avrupa Yeşil Anlaşması’nın da merkezinde yer almaktadır. Bu anlaşma, sera gazı emisyonlarının kararlı bir şekilde azaltılmasından, en son araştırma ve yeniliklere yatırım yapılmasına ve Avrupa'nın doğal çevresininkorumasına kadarçeşitli önemler içeren kapsamlı bir  paketdir.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri