sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

AB düzeyinde nasıl şikâyette bulunabilirim?

HelpCenter FAQ

Avrupa Topluluğu’nu kuran antlaşma uyarınca Avrupa Komisyonu, Avrupa Topluluğu yasalarının doğru şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Herkes, topluluk hukukuna aykırı olduğu düşünülen herhangi bir uygulama konusunda bir Avrupa Birliği Üye Devleti aleyhinde Avrupa Komisyonu’na şikâyette bulunabilmektedir. Ancakböyle bir şikâyetin [Avrupa Komisyonu’nca] kabul edilebilmesi için, şikayetin ilgili  Üye Devlet tarafından  Topluluk hukukunu ihlali ile ilgili olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen şu web sayfalarını ziyaret ediniz: AB düzeyinde şikâyette bulunma usulü ve Şikâyetler, dilekçeler ve diğer ihlal bilgisi kaynakları. 

Öncelikle her zaman yerel, bölgesel ve/veya ulusal yetkililerle iletişime geçmeniz gerektiğini unutmayın.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri