sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

AB, doğal alanların ve biyoçeşitliliğin korunmasına nasıl yardımcı oluyor?

HelpCenter FAQ

AB düzeyinde, doğa ve biyoçeşitlilik muhtelif kanunlarla korunmaktadır. Kuş ve Habitat Yönetmelikleri (Direktifleri) AB doğa mevzuatının temel dayanaklarıdır. Ayrıca AB, doğayı korumak ve ekosistemlerdeki bozulmayı tersine çevirmek için kapsamlı ve iddialı, uzun vadeli bir plan olan 2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi’ni benimsemiştir. 

Habitat Yönetmeliği’nin   17. Maddesi ve Kuş Yönetmeliğinin  12. Maddesi Üye Devletleri ilgili yönetmeliklerin  uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin ulusal raporlar sunmayı gerektirmektedir.  Bu verilere dayanarak AÇA , Doğanın Durumu raporunu hazırlamakta ve ilgili tüm veri setlerini veri tabanları veya görüntüleyiciler şeklinde yayımlamaktadır. 

Natura 2000, Kuş ve Habitat Direktifleri kapsamında korunan, nadir ve tehdit altındaki türler ve bazı nadir doğal habitat türleri için bir temel üreme ve dinlenme sahaları ağıdır. Hem karada hem denizde 27 AB ülkesinin tamamında faaliyet göstermektedir ve Avrupa'nın en değerli ve tehdit altındaki türlerinin ve habitatlarının uzun vadede hayatta kalmasını sağlamaktadır. AÇA, Natura 2000 alanları (nüfus büyüklükleri ve koruma durumları) hakkında bilgi toplamakta ve bunları diğerlerinin yanı sıra Natura 2000 Viewer’da sunmaktadır. AÇA'nın Natura 2000 ile ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilir ve ilgili göstergeye başvurabilirsiniz.

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri