Tätortsmiljö

Ändra språk
utgått
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

EU är en union av städer och tätorter. Ungefär 75 procent av EU:s befolkning har valt att bosätta sig i tätortsområden. Effekterna av urbaniseringen sträcker sig dock bortom stadsgränserna. Européerna har valt en urban livsstil, och de utnyttjar städernas faciliteter, t.ex. kultur , utbildnings- och hälso- och sjukvårdstjänster. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss