nästa
föregående
poster

Luftföroreningar

Luftföroreningar är ett allvarligt problem i många europeiska städer och utgör en verklig hälsorisk. I dag lanserar Europeiska miljöbyrån (EEA) webbtjänsten för luftkvaliteten i europeiska städer (European city air quality viewer). Med den kan du till exempel ta reda på hur luftkvaliteten har sett ut i din stad under de två senaste åren och jämföra med andra städer i Europa.

Den förbättrade luftkvaliteten i Europa har medfört en betydande minskning av antalet förtida dödsfall under det senaste årtiondet. De senaste officiella uppgifterna från Europeiska miljöbyrån (EEA) visar dock att de allra flesta européer fortfarande utsätts för luftföroreningar, vilka leder till omkring 400 000 förtida dödsfall i Europa.

Vad är föroreningar och hur påverkar det oss och miljön? Europa vidtar åtgärder för att minska föroreningarna och som en del av den europeiska gröna given lägger kommissionen fram en nollföroreningsambition för Europa. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publiceras idag behandlas utmaningen med föroreningar i Europa från olika vinklar, liksom utsikterna för att rena och förebygga föroreningar.

Publicerad: 2021-05-11

Vad är föroreningar? Var kommer de ifrån? Hur påverkar föroreningar miljön och hur påverkar de människors hälsa? Hur kan Europa gå mot nollförorening i linje med ambitionen i den europeiska gröna given? Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2020 undersöker föroreningarna från olika utgångspunkter kopplat till byråns arbete och EU-lagstiftningen.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder