Luftföroreningar

Det behövs riktade åtgärder för att bättre skydda fattiga, äldre och barn mot miljörisker som luftföroreningar, buller och extrema temperaturer, särskilt i de östra och södra delarna av Europa. I en rapport som publiceras idag varnar Europeiska miljöbyrån (EEA) för att svaga grupper i samhället fortfarande utsätts för dessa hälsorisker i oproportionerligt hög grad, trots att miljön i Europa har blivit bättre över lag.

Bläddra i katalogen