nästa
föregående
poster

Luftföroreningar

Under 2019 fortsatte luftföroreningar att leda till en betydande belastning i form av förtida dödsfall och sjukdomar i Europa. En analys utförd av Europeiska miljöbyrån (EEA) visar att om luftkvaliteten förbättras till de nivåer som nyligen rekommenderats av Världshälsoorganisationen (WHO) är det möjligt att förhindra över hälften av de förtida dödsfallen till följd av exponering för fina partiklar.

Luftföroreningar är ett allvarligt problem i många europeiska städer och utgör en verklig hälsorisk. I dag lanserar Europeiska miljöbyrån (EEA) webbtjänsten för luftkvaliteten i europeiska städer (European city air quality viewer). Med den kan du till exempel ta reda på hur luftkvaliteten har sett ut i din stad under de två senaste åren och jämföra med andra städer i Europa.

Publicerad: 2021-05-11

Vad är föroreningar? Var kommer de ifrån? Hur påverkar föroreningar miljön och hur påverkar de människors hälsa? Hur kan Europa gå mot nollförorening i linje med ambitionen i den europeiska gröna given? Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2020 undersöker föroreningarna från olika utgångspunkter kopplat till byråns arbete och EU-lagstiftningen.

Bläddra i katalogen