nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vilka är farorna med kemiska föroreningar i europeiska vatten?

HelpCenter FAQ

Kemikalier är en del av vårt dagliga liv. Vi använder tusentals av dem varje dag. Vissa av dessa kemikalier utgör dock risker för vattenlevande växter och djur samt för de djur som äter dem och för människor. Vissa av riskerna har varit kända i decennier, men nya risker uppstår ständigt.

Mänsklig exponering för farliga antropogena kemikalier kan ske genom intag av förorenat vatten eller fisk och skaldjur, eller genom bad. Beroende på graden av exponering kan effekterna leda till en rad olika kroniska sjukdomar, däribland cancer.Vår briefing om hur bekämpningsmedel påverkar människors hälsa och ekosystem ger viktig information om användningen av bekämpningsmedel och deras effekter. 

Kemikalier har också en negativ inverkan på de marina ekosystemen, och gör dem därigenom mindre användbara för människan och ekonomin samt förstör ekosystemens naturliga balans.

Se Europeiska miljöbyråns rapport om kemikalier i europeiska vatten eller vår briefing om hantering av systemisk användning av kemikalier i Europa för ytterligare information.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Havs- och vattenmiljö
Dokumentåtgärder