nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vilka är effekterna av klimatförändringar i Europa?

HelpCenter FAQ

Europa har värmts upp i en snabbare takt än det globala genomsnittet. Klimatförändringar sker nu och kommer att bli ännu allvarligare i framtiden, även om de globala ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser visar sig vara effektiva. Följderna kommer dock att bli avsevärt mildare om ansträngningarna att minska utsläppen kan hålla den globala temperaturökningen klart under 2 °C (i enlighet med Parisavtalet). Alla utsläppsscenarier som överskrider denna nivå skulle leda till betydligt större klimatförändringar och följder av dessa.

 

Extrema väder- och klimatrelaterade risker i form av värmeböljor, översvämningar eller torka kommer att bli vanligare och intensivare i många områden. Detta kommer att leda till negativa effekter på ekosystemen, de ekonomiska sektorerna och människors hälsa och välbefinnande. För att minska de risker som förknippas med globala klimatförändringar kräver riktade åtgärder för anpassning till klimatförändringar, utöver de åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Anpassningen måste skräddarsys efter de särskilda förhållandena i olika regioner och städer i Europa.

 

Se vår rapport Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (inte översatt till svenska), våra indikatorer för klimatförändringar samt kartberättelser om klimatförändringar.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder