nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Varför behöver vi ett hållbart transportsystem?

HelpCenter FAQ

Transporter står för närvarande för över en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp och dessa siffror fortsätter att stiga allt eftersom efterfrågan ökar och andra sektorer minskar sina utsläpp. Det är därför av yttersta vikt att sträva efter en mer hållbar mobilitet. Detta innebär att sätta användarna främst och erbjuda dem alternativ som är mer prisvärda, tillgängliga, hälsosamma och renare.

 

Åtskilliga viktiga åtgärder läggs fram på EU-nivå för att öka användningen av rena fordon och alternativa bränslen, för att underlätta en omställning till hållbarare transportsätt, såsom tåg och inlandssjöfart, för att främja multimodal transport (kombinationen av olika transportsätt på en resa) och cykeling, gång and kollektivtrafik i stadsområden. För mer information, läs avsnitt 16.4 om mobilitetssystemet i rapportenEuropas miljö – tillstånd och utblick 2020, och vår briefing (our briefing on Rail and waterborne) om järnväg och vattenburen transport – bäst för koldioxidsnåla motoriserade transporter.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Transporter
Dokumentåtgärder