nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Var kan jag hitta utsläppsnivåerna av koldioxid för nya personbilar och skåpbilar i Europa?

HelpCenter FAQ

Europeiska miljöbyrån samlar och offentliggör regelbundet data om nya personbilar och nya skåpbilar som är registrerade i Europa, i enlighet med förordning (EU) 2019/631. Data rapporteras av EU:s samtliga medlemsstater, Island (sedan 2018), Norge (sedan 2019) och Storbritannien för att utvärdera hur effektiv den nya fordonsparken är, inklusive information om koldioxidutsläpp och fordonsvikt.

 

Hämta den senaste rapporten online eller utforska data via EEA:s översikt.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Transporter
Dokumentåtgärder