nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Var kan jag hitta utsläppsnivåerna av koldioxid för nya personbilar och skåpbilar i Europa?

HelpCenter FAQ

Europeiska miljöbyrån samlar och offentliggör regelbundet data om nya personbilar och nya skåpbilar som är registrerade i Europa, i enlighet med förordning (EU) 2019/631. Data rapporteras av EU:s samtliga medlemsstater, Island (sedan 2018), Norge (sedan 2019) och Storbritannien för att utvärdera hur effektiv den nya fordonsparken är, inklusive information om koldioxidutsläpp och fordonsvikt.

Europeiska kommissionens CIRCABC-plattform innehåller riktlinjer och information om koldioxidutsläpp från lätta fordon (inklusive personbilar).

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Transporter
Dokumentåtgärder