nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Var kan jag få tillgång till aktuella data om luftkvaliteten i Europa?

HelpCenter FAQ

Data och information om Europas luftkvalitet, insamlade av Europeiska miljöbyrån, kan hämtas från vårt datacentrum för luftföroreningar. Vi har även webbtjänster för dig som vill veta mer om luftkvaliteten i din region eller stad. Gå till:

 

-          Europeiskt luftkvalitetsindex

-          Webbtjänst för mätning av luftkvaliteten

-          Webbtjänst för statistik om luftkvaliteten

-          Luftföroreningar och covid-19

 

Från datacentrumet för luftföroreningar har du möjlighet att ladda ned historiska och aktuella data som ligger till grund för ovanstående webbtjänster. Du hittar även landsfaktablad om luftföroreningar.

 

Slutligen publicerar vi årligen rapporter om luftkvaliteten i Europa.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Luftföroreningar
Dokumentåtgärder