nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad säger den årliga rapporten Trends and Projections?

HelpCenter FAQ

EEA:s årsrapport Trends and Projections in Europe (inte översatt till svenska) ger en aktuell bild av EU:s och de europeiska ländernas framsteg när det gäller begränsning av klimatförändringar, utbyggnad av förnybar energi samt energieffektivitet. I rapporten konsolideras och analyseras olika kontinuerligt uppdaterade datakällor, inklusive de ungefärliga uppskattningarna av framstegen under det senaste året. Den siktar även in sig på EU:s mål för 2030 och dess vision om klimatneutralitet till 2050. Rapporten innehåller även interaktiva landsprofiler för klimat och energi

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Energi
Dokumentåtgärder