nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad gör EEA för att övervaka transportsektorns miljöprestanda?

HelpCenter FAQ

EEA tar årligen fram en rapport om transport och miljö och en sammanfattning om transportsektorns framsteg mot dess miljö- och klimatmål. Rapporten presenterar varje år en djupgående analys av ett transport- och miljörelaterat ämne. Sammanfattningen baseras på ett antal nyckelindikatorer som används för att följa den kort- och långsiktiga miljöprestandan för transportsektorn i EEA:s medlemsländer. Den senaste TERM-rapporten om digitaliseringen av transportsystemet finns här. Den senaste indikatorbaserade bedömningen av framstegen mot centrala transportrelaterade politiska mål finns här.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Transporter
Dokumentåtgärder