nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad erbjuder Copernicus landmiljöövervakningstjänst?

HelpCenter FAQ

Copernicus landmiljöövervakningstjänst (CLMS), som är en del av Copernicusprogrammet, tillhandahåller geografisk information om marktäckning till olika användare inom landmiljörelaterade insatser och tjänster. Det inkluderar markanvändning, marktäckets egenskaper och förändringar, vegetationsstatus, vattnets kretslopp och jordytans energivariabler. Det är gratis för både privatpersoner och organisationer över hela världen.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Markanvändning
Dokumentåtgärder