nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad betyder värdena i luftkvalitetsindexet?

HelpCenter FAQ

Det europeiska luftkvalitetsindexet kompletteras av hälsorelaterade meddelanden. Dessa ger rekommendationer till såväl befolkningen i allmänhet som särskilt känsliga individer, däribland vuxna och barn med andningsproblem och vuxna med hjärtåkommor. Se rekommendationerna nedan:

LuftkvalitetsindexAllmänna befolkningenKänsliga grupper
God Luftkvaliteten är god. Ägna dig gärna åt utomhusaktiviteter. Luftkvaliteten är god. Ägna dig gärna åt utomhusaktiviteter.
Ganska god Ägna dig gärna åt utomhusaktiviteter Ägna dig gärna åt utomhusaktiviteter
Måttlig Ägna dig gärna åt utomhusaktiviteter Överväg minskning av intensiva utomhusaktiviteter om du upplever symtom.
Dålig Överväg minskning av intensiva utomhusaktiviteter om du upplever symtom, såsom irriterade ögon, hosta eller ont i halsen. Överväg minskning av fysisk aktivitet, särskilt utomhus, och i synnerhet om du upplever symtom.
Mycket dålig Överväg minskning av intensiva aktiviteter utomhus om du upplever symtom, såsom irriterade ögon, hosta eller ont i halsen. Minska fysisk aktivitet, särskilt utomhus och i synnerhet om du upplever symtom.
Ytterst dålig Minska fysiska aktiviteter utomhus. Undvik fysiska aktiviteter utomhus.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Luftföroreningar
Dokumentåtgärder