nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad är skillnaden mellan anpassning och begränsning?

HelpCenter FAQ

Anpassning innebär att förutse effekterna av klimatförändringarna och att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga eller minimera de potentiella skadorna, eller dra nytta av de möjligheter som kan uppstå. Exempel på anpassningsåtgärder är storskaliga förändringar i infrastrukturen, såsom att bygga skydd mot höjda havsnivåer, men även beteendeförändringar, som att minska matsvinn på individnivå. I princip kan anpassning förstås som processen att förhålla sig till klimatförändringarnas nuvarande och framtida effekter.

 

Begränsning innebär att mildra klimatförändringarnas följder genom att förhindra eller minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Begränsning uppnås antingen genom att minska källorna till dessa gaser – till exempel genom att öka andelen förnybar energi eller upprätta ett renare mobilitetssystem – eller genom öka av inlagringen av dessa gaser, exempelvis genom större skogar. Sammanfattningsvis är begränsning en mänsklig insats som minskar källorna till, eller utökar kolsänkorna för, växthusgaser.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder