nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad är f-gaser och varför är de skadliga?

HelpCenter FAQ

Fluorerade gaser (f-gaser) är antropogena gaser, som används i olika industriella tillämpningar. F-gaser används ofta som ersättning för ozonnedbrytande ämnen eftersom de inte förstör atmosfärens ozonskikt. F-gaser är dock kraftfulla växthusgaser med en ännu högre uppvärmningspotential än koldioxid (CO2). Därför bidrar de väsentligt till klimatförändringarna.

 

För att kontrollera utsläppen av f-gaser, inklusive fluorkolväten (HFC), har EU antagit två rättsakter: f-gasförordningen och direktivet om luftkonditioneringssystem i fordon (MAC). Europeiska miljöbyrån bidrar genom att samla in data som rapporteras in av företag om produktion, import, export, förstörelse och användning av f-gaser i EU. Denna information offentliggörs en gång per år i rapporten om fluorerade växthusgaser.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder