nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Så här behandlas dina personuppgifter inom EEA:

HelpCenter FAQ

Vid EEA tillämpas en dataskyddspolicy där det finns beskrivs hur byrån behandlar personuppgifter. Detta säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett öppet sätt, i full överensstämmelse med det relevanta rättsliga regelverk för dataskydd vid EU:s institutioner och organ. Särskilda integritetspolicyer har tagits fram för varje process och verksamhet där personuppgifter samlas in, och dessa övervakas noga av de personuppgiftsansvariga som ansvarar för den handläggande verksamheten i fråga samt av dataskyddsombudet.

Mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid EEA och om hur du kan utöva dina rättigheter, såsom rätten att bli informerad om att dina personuppgifter behandlas, få tillgång till dina egna uppgifter och/eller att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter, finns på vår webbsida om dataskydd.

Permalinks

Dokumentåtgärder