nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Kan jag besöka Europeiska miljöbyråns huvudkontor?

HelpCenter FAQ

Vi välkomnar grupper av besökare i den mån vi har expertis på det berörda området och beroende på tillgänglighet. Om så är fallet kan vi ge en presentation av vår roll och våra verksamheter. Tyvärr kan vi inte kompensera besökare ekonomiskt för resor till Köpenhamn. Du bör också ha i åtanke att vi inte är ett forskningsinstitut, ett vetenskapslaboratorium eller ett teknikföretag, och att vi därför inte erbjuder rundvisningar av byggnaden. Om du är intresserad av att besöka miljöbyrån, vänligen kontakta oss via vår onlineservice.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Besöka EEA
Dokumentåtgärder