nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur ren är luften jag andas?

HelpCenter FAQ

Aktuella data om luftkvaliteten på lokal och regional nivå finns i det europeiska luftkvalitetsindexet. Här kan du få en översikt över luftkvaliteten nära mätstationer i enskilda länder, regioner och städer. Indexet baseras på halterna för upp till fem viktiga förorenande ämnen (PM10, PM2,5, O3, NO2 och SO2) och beräknas en gång i timmen för mer än 2 000 mätstationer för luftkvaliteten i hela Europa, som baseras på aktuella data rapporterade av EEA:s medlems- och samarbetsländer samt frivilliga rapporteringar från andra länder.

 

Användare kan också få tillgång till aktuella data om luftkvaliteten via webbtjänsten för aktuell luftkvalitet, som visar uppgifter för varje timme och dag. 

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Luftföroreningar
Dokumentåtgärder