nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur kan vi skydda vår marina miljö?

HelpCenter FAQ

Den marina miljön är en livsviktig resurs för livet på jorden, eftersom den utför ett antal milöjmässiga nyckelfuntioner. Våra oceaner och hav hotas dock av överfiske, skador på havsbotten, föroreningar genom övergödning, spridning av främmande arter, marint skräp och undervattensbuller. Läs mer om dessa belastningar och deras kumulativa effekter på Europas hav i den senaste tekniska rapporten.

Utöver genomförandet av EU:s politiska åtgärder och lagstiftning om den marina miljön, som hanterar ovanstående belastningar, har EU upprättat marina skyddsområden. De är geografiskt avgränsade zoner för vilka skyddsmål har upprättats. Miljöbyrån har utarbetat en särskild sammanfattning om dessa marina skyddsområden. En större sammanställning av data är också tillgänglig genom Marine Information System for Europe (WISE-Marine, marina informationssystemet för Europa).  

Se också vår ämnessida om hav och kuster och EEA-rapporten Marine Messages II, särskilt kapitlet om lösningar, för ytterligare information. Du kan också vara intresserad av att läsa den senaste briefingen om hur klimatförändringarna påverkar det marina livet.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Havs- och vattenmiljö
Dokumentåtgärder