nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur kan vi omvandla avfallet till resurser?

HelpCenter FAQ

När vi talar om att omvandla avfall till resurser beskriver vi en cirkulär ekonomi. Det innebär en systematisk strategi som avvisar den linjära modellen ”utvinn-tillverka-kasta” och i stället använder sig av en cirkulär modell, där värdet på produkter och material behålls i ekonomin så länge som möjligt. Avfallet och resursanvändningen minimeras, och när en produkt når slutet av sin livscykel repareras, renoveras, återanvänds eller återvinns den för att skapa ytterligare värde.

För att vi ska kunna omvandla avfall till resurser behöver målen för avfallshantering anpassas till målen för övergång till en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi blir avfallsindustrin en central affärspartner. På så sätt genereras högkvalitativa avfallsflöden för återvinning och återanvändning. De huvudsakliga avfallsflödena utgörs av kommunalt avfall, plastförpackningsavfall, matsvinn, biologiskt avfall och råvaror av avgörande betydelse.

Läs mer om detta ämne i våra Resursanvändning och material samt Avfalls- och återvinningswebbplatser.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder