nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur hotar klimatförändringarna jordbrukets framtid i Europa?

HelpCenter FAQ

Odlingen av grödor samt boskapsproduktionen förutspås minska och kan till och med behöva överges i delar av Europas södra regioner och i Medelhavsregionerna till följd av de ökade negativa effekterna av klimatförändringarna. Anpassningen till klimatförändringarna måste därför bli högsta prioritet för EU:s jordbrukssektor, om denna ska kunna förbättra sin motståndskraft mot extrema väderhändelser såsom torka, värmeböljor och översvämningar. För mer information, läs vår artikel Climate change threatens future of farming in Europe (inte översatt till svenska).

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Jordbruk
Dokumentåtgärder