nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur hanterar EU klimatförändringarna?

HelpCenter FAQ

EU bekämpar klimatförändringarna genom ambitiös politik på hemmaplan och i nära samarbete med internationella samarbetspartner. EU och dess medlemsstater är parter i Klimatkonventionen (UNFCCC), Kyotoprotokollet och Parisavtalet. EU på god väg att nå sina mål för 2020 att  minska utsläpp av växthusgaser, och har infört viktiga lagar och åtgärder för att nå sina klimat- och energimål för 2030. Till 2050 är ambitionen att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent.

Klimatåtgärder är också centrala för den europeiska gröna given – ett ambitiöst paket av åtgärder som sträcker sig från en radikal minskning av utsläpp av växthusgaser till investeringar i banbrytande forskning och innovation, samt bevarande av Europas naturliga miljö.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder