nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur är vattenkvaliteten i min region?

HelpCenter FAQ

Enligt EU:s badvattendirektiv ska medlemsstaterna kartlägga populära badplatser i sötvatten och kustvatten och övervaka tecken på mikrobiologiska föroreningar (och andra ämnen) under badsäsongen från maj till september. EEA lägger upp denna information på sin webbtjänst för badvatten.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Havs- och vattenmiljö
Dokumentåtgärder