nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur är statusen för biologisk mångfald i mitt land?

HelpCenter FAQ

Du kan se hur stor del av ditt land som täcks av skyddade områden och jämföra med andra europeiska länder här. Nationella rapporter om biologisk mångfald och information om indikatorer från EU:s medlemsländer är tillgängliga via den interaktiva landskartan på Bise-plattformen. 

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder