nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Är miljölagstiftning en del av Europeiska miljöbyråns ansvarsområde?

HelpCenter FAQ

Europeiska miljöbyrån producerar kunskap om miljöntillstånd och utveckling i Europa. Detta bidrar till en bättre miljö och stöder arbetet för hållbarhet i Europa. Europeisk miljölagstiftning faller emellertid utanför Europeiska miljöbyråns ansvarsområde. Europeiska miljöbyrån kan varken fastställa eller verkställa miljöpolitiska åtgärder och har inga mandat för att erbjuda juridiskt eller tekniskt stöd till klagomål som rör miljölagstiftning. EEA har inte heller några undersökningsbefogenheter.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder