nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Är effekterna av klimatförändringarna lika för alla?

HelpCenter FAQ

I rapporten Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe (inte översatt till svenska) visar EEA att effekterna av extrema temperaturer inte är lika för alla. De ojämna hälsoeffekterna av klimatförändringarna reflekterar de sociodemografiska skillnaderna i samhället.

 

-          Äldre, barn och människor med sämre hälsa tenderar att påverkas mer negativt av höga temperaturer än befolkningen i allmänhet.

-          Grupper med lägre socioekonomisk status (arbetslösa, människor med låga inkomster eller lägre utbildningsnivå) påverkas mer negativt av miljörelaterade hälsorisker, till exempel genom större exponering för höga temperaturer i städer.

 

Det är också tydliga regionala skillnader av social sårbarhet och exponering för miljörelaterade hälsorisker inom Europa.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder