Ät kött med måtta!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Om du äter kött, försök minska din köttkonsumtion och gå in för kvalitet i stället för kvantitet. Köttproduktionen kräver enorma mängder energi, inte bara för uppfödningen och transporten av djurfoder, utan också för uppvärmningen, luftkonditioneringen och belysningen på de enorma djurfarmarna. Att gå över till en kost med mindre kött är bra för miljön, men också för din hälsa. Det är bäst att köpa av lokala producenter och att köpa ekologiskt.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100