naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Zakaj podatki o emisijah toplogrednih plinov iz lanskega leta niso na voljo?

HelpCenter FAQ

Podpisnice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) vsako leto sporočijo svoje evidence toplogrednih plinov za obdobje med letom 1990 in tekočim koledarskim letom (t) minus dve (t – 2) za emisije in odvzeme znotraj obravnavanega območja (tj. emisije znotraj njihovih ozemelj). Zadnji podatki so na voljo v pregledovalniku podatkov o toplogrednih plinih agencije EEA. Obstajajo tudi približne ocene emisij toplogrednih plinov za leto (t – 1) in projekcije emisij toplogrednih plinov. Poleg tega so na voljo tudi emisije iz evropskega sistema trgovanja z emisijami z zamikom enega leta.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta