naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Katera onesnaževala so glavni vzroki za onesnaženost zraka?

HelpCenter FAQ

V direktivah o kakovosti zunanjega zraka Evropske unije je določena zahteva za merjenje koncentracij določenega števila onesnaževal, za katera se šteje, da znatno vplivajo na zdravje ljudi in okolje, v zraku. Zakonski standardi (tj. najvišje ravni, ki ne smejo biti presežene) veljajo za naslednja onesnaževala: žveplov dioksid, dušikove okside in dušikov dioksid, delce (delce PM10 in PM2,5), svinec, benzen, ogljikov monoksid, ozon, arzen, kadmij, nikelj ter benzo(a)piren.

Permalinks

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: Onesnaževanje zraka
Akcije dokumenta