naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kakšna je razlika med prilagajanjem in blaženjem?

HelpCenter FAQ

Prilagajanje pomeni predvidevanje škodljivih učinkov podnebnih sprememb in ustrezno ukrepanje, da bi preprečili ali zmanjšali škodo, ki jo lahko povzročijo, ali izkoristili priložnosti, ki se lahko pojavijo. Med primere prilagoditvenih ukrepov spadajo obsežne infrastrukturne spremembe, kot je gradnja zaščit pred naraščanjem morske gladine, in spremembe vedenja, kot so posamezniki, ki zmanjšajo količino zavržene hrane. Prilagajanje je v osnovi mogoče razumeti kot proces prilagajanja trenutnim in prihodnjim učinkom podnebnih sprememb.

 

Blaženje pomeni omejevanje vplivov podnebnih sprememb s preprečevanjem ali zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov v ozračje. Blaženje se doseže z omejevanjem virov teh plinov, npr. s povečanjem deleža energije iz obnovljivih virov ali vzpostavitvijo čistejšega sistema mobilnosti, ali z boljšim shranjevanjem teh plinov, npr. s povečanjem velikosti gozdov. Na kratko, blaženje so človeški posegi, s katerimi se zmanjšujejo viri emisij toplogrednih plinov in/ali krepijo ponori.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta