naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kakšen je delež emisij toplogrednih plinov glede na način prevoza?

HelpCenter FAQ

Delež emisij toplogrednih plinov glede na način prevoza se ugotavlja na podlagi nacionalnih emisij, sporočenih Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v EU, ter je na voljo na spletišču agencije EEA

Permalinks

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: Promet
Akcije dokumenta