naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kako zmanjšati vpliv vročinskih valov na zdravje?

HelpCenter FAQ
Skoraj vse smrti, povezane z visokimi temperaturami, bi bilo mogoče v evropskem prostoru preprečiti. Spremljanje in nadzor s podnebjem povezanih groženj skupaj z akcijskimi načrti za zmanjševanje vpliva visokih temperatur na zdravje in drugimi lokalnimi ukrepi bi lahko učinkovito zmanjšali vplive visokih temperatur na zdravje.

V poročilu agencije EEA Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases so proučeni ukrepi za zmanjševanje vpliva visokih temperatur in nalezljivih bolezni na zdravje Evropejcev. Da bi zmanjšali vpliv visokih temperatur na zdravje, je treba poskrbeti za izvajanje številnih rešitev, med katerimi so tudi sistemi zgodnjega opozarjanja, učinkoviti zdravstveni akcijski načrti za vročinske razmere, vzpostavljanje bolj zelenih in senčnih območij v mestih, ustrezna zasnova in gradnja stavb ter prilagoditev delovnega časa in delovnih pogojev, ki bi ljudem omogočili čim manjšo izpostavljenost. Izboljšanje pripravljenosti zdravstvenega sektorja in odpornosti zdravstvenih ustanov na podnebne grožnje bi lahko pripomoglo k temu, da bi zdravstveni sistemi pridobili zadostno zmogljivost in znanje za učinkovit odziv na povečano povpraševanje po zdravstvenih ali diagnostičnih storitvah.

Čeprav ima EU omejene pristojnosti na zdravstvenem področju, lahko podpre države članice s spodbujanjem razvoja in izmenjave znanja s pomočjo raziskovalnih programov in posebnih pobud, kot sta evropski observatorij za podnebje in zdravje ali uprava za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere. H krepitvi vloge EU pri razvoju sistemov zgodnjega opozarjanja in odzivanja na grožnje, povezane s podnebnimi spremembami, lahko pripomorejo tudi zakonodajni predlogi, kot je denimo predlog o resnih čezmejnih grožnjah za zdravje. 

Permalinks

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: Okolje in zdravje
Akcije dokumenta