naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kako podnebne spremembe vplivajo na moje zdravje in dobro počutje?

HelpCenter FAQ
Spreminjajoče se podnebne razmere, zlasti višje temperature in vročinski valovi, z več vidikov ogrožajo zdravje in dobro počutje Evropejcev.

Poročilo agencije EEA z naslovom Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases (Podnebne spremembe kot grožnja za zdravje in dobro počutje ljudi v Evropi: poudarek na vročinskih razmerah in nalezljivih boleznih) obravnava nevarnosti, ki izhajajo iz daljše izpostavljenosti visokim temperaturam, ter posledice tega, ki se kažejo v večjem številu smrtnih žrtev in zmanjšani delovni produktivnosti. Povišano število smrti zaradi srčnih in dihalnih obolenj je zabeleženo predvsem med vročinskimi valovi, zlasti med ranljivimi skupinami, posledice tega pa so toliko močnejše zaradi učinka urbanih toplotnih otokov.

S podnebjem povezane nalezljive bolezni so še ena grožnja, ki se pojavlja v zadnjem času. Podnebne razmere postajajo čedalje ugodnejše za razvoj in prenos nalezljivih bolezni, značilnih za določena podnebja, kot so malarija, denga ali mrzlica Zahodnega Nila, in povečujejo tveganje za prenos teh bolezni na prej neprizadeta območja Evrope. Daljša sezonska obdobja prenosa in širitev območja dosega prenašalcev bolezni povečujejo število lokalnih izbruhov bolezni.

Potrebni so ustrezni in takojšnji ukrepi za zmanjšanje vpliva vročinskih razmer na zdravje.  

Permalinks

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: Okolje in zdravje
Akcije dokumenta