naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kako EU obravnava podnebne spremembe?

HelpCenter FAQ

EU se proti podnebnim spremembam bori z ambicioznimi politikami doma in v tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji. EU in njene države članice so podpisnice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), Kjotskega protokola ter Pariškega sporazuma. EU je uspešna pri doseganju cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za leto 2020 ter je sprejela ključne zakone in ukrepe za doseganje podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030. Evropa namerava do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina na svetu.

Podnebni ukrepi so tudi v središču evropskega zelenega dogovora, tj. ambicioznega svežnja ukrepov, ki zajemajo ambiciozno znižanje emisij toplogrednih plinov, naložbe v najnovejše raziskave in inovacije ter ohranjanje naravnega okolja Evrope.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta