naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kaj so F-plini in zakaj so škodljivi?

HelpCenter FAQ

Fluorirani plini ali F-plini so plini, ki se umetno proizvajajo za raznolike industrijske uporabe. F-plini se pogosto uporabljajo kot nadomestki za ozonu škodljive snovi, ker ne škodijo atmosferskemu ozonskemu plašču. Vendar so močni toplogredni plini, ki imajo celo večji potencial segrevanja od ogljikovega dioksida (CO2). Tako močno prispevajo k podnebnim spremembam.

 

Evropska unija je za nadziranje emisij F-plinov, vključno s fluoriranimi ogljikovodiki (HFC), sprejela dva zakonodajna akta, tj. uredbo o F-plinih in direktivo o prenosnih klimatskih sistemih. Agencija EEA pomaga z zbiranjem podatkov, ki jih podjetja sporočajo v zvezi s proizvodnjo, uvozom, izvozom, uničevanjem in uporabo F-plinov kot surovino v EU. Ti podatki se enkrat letno objavijo v poročilu o fluoriranih toplogrednih plinih.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta