naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kaj ponuja Copernicusova storitev za spremljanje kopnega?

HelpCenter FAQ

Copernicusova storitev za spremljanje kopnega (CLMS), ki je del programa Copernicus, zagotavlja geografske informacije o pokrovnosti tal širokemu razponu uporabnikov na področju okoljskih kopenskih uporab. Sem spadajo raba tal, značilnosti in spremembe pokrovnosti tal, stanje rastlinstva ter spremenljivke v zvezi z vodnim ciklom in energijo s površja Zemlje. Do nje lahko dostopa kateri koli državljan ali organizacija na svetu.

Permalinks

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: Raba tal
Akcije dokumenta