naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kaj je potrebno za doseganje bolj krožnega gospodarstva Evrope?

HelpCenter FAQ

Z doseganjem bolj krožnega gospodarstva bi lahko zmanjšali pridobivanje virov in odpadke, izboljšali učinkovito rabo virov, omejili toplogredne pline in druge emisije ter prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vendar je gospodarstvo Evrope še vedno predvsem linearno, zato je potreben ponoven razmislek o načinu oblikovanja, proizvodnje, trženja, uporabe in obnavljanja izdelkov ter materialov. Za to sta potrebna večji obseg naložb v razširitev obetavnih inovacij in boljše spremljanje napredka na področju krožnega gospodarstva.

 

Agencija EEA je v zvezi s to temo pripravila približno 20 publikacij, ki lahko pomagajo odgovoriti na to obsežno vprašanje. Oglejte si na primer publikacije o omogočanju krožnega gospodarstva – spoznanja o stanju in potencialih, krožnem gospodarstvu in biogospodarstvu – partnerja v trajnosti ter krožni zasnovi – izdelki v krožnem gospodarstvu.

 

Več publikacij je na voljo v podatkovni zbirki publikacij agencije EEA: publikacije agencije EEA o krožnem gospodarstvu.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta