naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kaj je biotska raznovrstnost in zakaj jo je pomembno ohraniti?

HelpCenter FAQ

Biotska raznovrstnost kot celota zajema milijarde edinstvenih živih organizmov, ki poseljujejo Zemljo, in interakcije med njimi. Predstavljajo ključen element naših življenj, vendar so nenehno ogroženi. Na biotsko raznovrstnost najbolj vplivajo zlasti spremembe rabe tal (npr. krčenje gozdov, intenzivna monokultura, urbanizacija), neposredno izkoriščanje, kot sta lov in prelov, podnebne spremembe, onesnaževanje ter invazivne tujerodne vrste.

 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti je izrednega pomena, ne le zaradi njene vrednosti same po sebi, ampak tudi, ker nam med drugim zagotavlja čist zrak, pitno vodo, tla dobre kakovosti in opraševanje kmetijskih rastlin. Biotska raznovrstnost nam pomaga v boju proti podnebnim spremembam in prilagajanju nanje ter pomaga zmanjšati vpliv naravnih nevarnosti. Zato ima njen upad hude posledice za družbo, gospodarstvo in zdravje ljudi.

 

Evropski informacijski sistem o naravi (EUNIS) zagotavlja ključne podatke o živalskih in rastlinskih vrstah, vrstah habitatov ter določenih območjih.

 

Več informacij je na voljo v Evropskem informacijskem sistemu za biotsko raznovrstnost (BISE).

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta