naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Ali podnebne spremembe vplivajo enako na vse?

HelpCenter FAQ

Agencija EEA v poročilu o neenakomerni izpostavljenosti in neenakih vplivih: družbena ranljivost zaradi onesnaženosti zraka, hrupa ter ekstremnih temperatur v Evropi opisuje, da ekstremne temperature nimajo enakega vpliva na vse. Neenakomerni vplivi na zdravje, povezani s podnebnimi spremembami, tesno odražajo socialno-demografske razlike znotraj naše družbe.

 

- Starejši, otroci in bolehne osebe so običajno bolj občutljivi na visoke temperature od splošnega prebivalstva.

- Skupine z nižjim socialno-ekonomskim statusom (tj. brezposelne osebe in osebe z nizkim prihodkom ali nižjimi stopnjami izobrazbe) običajno bolj prizadenejo negativni okoljski vplivi  na zdravje, na primer zaradi večje izpostavljenosti visokim temperaturam v mestih.

 

Znotraj Evrope obstajajo tudi izrazite regionalne razlike v družbeni ranljivosti in izpostavljenosti negativnim okoljskim vplivom na zdravje.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta