Úvodné informácie o populácii a hospodárstve

Stránka expirovala Posledná zmena 31. 08. 2016
This content has been archived on 31. 08. 2016, reason: A new version has been published

Bolo by príliš povrchné spájať rastúcu populáciu alebo hospodárstvo s environmentálnymi škodami. Realita je trochu zložitejšia, ako ukazuje materiál v tejto časti.

Je jednoznačné, že na základe úrovne rastu súčasného hospodárstva a rastu populácie sa zvyšujú environmentálne problémy, keďže ani hospodárstvo ani veľkosť populácie nie sú od environmentálnych škôd oddelené.

Dá sa to však zmeniť. Keby rast populácie sprevádzal napríklad trend menšieho počtu veľkých domácností, environmentálne tlaky sektora domácností by sa mohli významne znížiť. Bohužiaľ, európske demografické trendy v súčasnosti poukazujú na opačný trend: počet domácností sa zvyšuje rýchlejšie ako samotná populácia, pretože rodiny sa zmenšujú a počet jednočlenných domácností sa zvyšuje.

Podobne aj rast produktivity v mnohých sektoroch je stále úzko previazaný s rastúcou spotrebou energií a zdrojov a väčším znečisťovaním. Existuje však mnoho príkladov na oddelenie hospodárstva a životného prostredia a na zmenu modelov spotreby. Tieto trendy dokumentujú správy v tejto časti.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100