Znečisťovanie ovzdušia

Na lepšiu ochranu chudobných a starších ľudí, ako aj detí pred environmentálnymi nebezpečenstvami, akými sú znečistenie ovzdušia, hluk a extrémne teploty, a to najmä v regiónoch východnej a južnej Európy, je potrebné prijať cielené opatrenia. Európska environmentálna agentúra (EEA) vo svojej správe uverejnenej dnes varuje, že aj napriek celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia v Európe majú tieto nebezpečenstvá naďalej neúmerne veľký vplyv na zdravie najzraniteľnejších občanov Európy.

Prehliadať katalóg