ďalej
späť
body

Znečisťovanie ovzdušia

Európska komisia dnes uverejňuje prvú Správu o monitorovaní a výhľade nulového znečistenia, v ktorej sa stanovujú cesty k čistejšiemu vzduchu, vode a pôde. Zo správy Komisie spolu s monitorovacím hodnotením Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že politické opatrenia EÚ prispeli k zníženiu znečistenia ovzdušia, ako aj znečistenia spôsobeného pesticídmi. V iných oblastiach, akými sú napríklad škodlivý hluk, znečistenie živinami alebo vznik komunálneho odpadu, však problémy pretrvávajú. Z výsledkov vyplýva, že na dosiahnutie cieľov nulového znečistenia do roku 2030 sú celkovo potrebné oveľa prísnejšie opatrenia, a to prijatím nových právnych predpisov proti znečisťovaniu a lepším vykonávaním existujúcich právnych predpisov.

Kvalita ovzdušia v Európe sa neustále zlepšuje a klesá aj počet osôb, ktoré predčasne zomrú alebo ochorejú v dôsledku znečistenia ovzdušia. Podľa analýzy, ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však znečistenie ovzdušia zostáva najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a na splnenie zdravotných usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) treba prijať ambicióznejšie opatrenia.

Podľa dnes zverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je vystavenie znečistenému ovzdušiu, pasívnemu fajčeniu, radónu, ultrafialovému žiareniu, azbestu, niektorým chemikáliám a iným znečisťujúcim látkam príčinou viac ako 10 % všetkých prípadov rakoviny v Európe. Dobrou správou je, že týmto rizikám možno predchádzať.

Prehliadať katalóg