ďalej
späť
body

Znečisťovanie ovzdušia

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí v poslednom desaťročí. Z najnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však vyplýva, že takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo vedie približne k 400 000 predčasným úmrtiam na celom kontinente.

Čo je znečistenie a aký má vplyv na ľudí a životné prostredie? V Európe sa prijímajú opatrenia na zníženie znečistenia a Európska komisia v rámci Európskej zelenej dohody prezentovala ambíciu nulového znečistenia pre Európu. Nová správa, ktorú Európska environmentálna agentúra (EEA) dnes zverejnila, skúma problematiku znečisťovania v Európe z rôznych uhlov pohľadu a pozornosť venuje aj príležitostiam na odstránenie a zabránenie vzniku znečistenia.

Znečistenie ovzdušia a hluk, vplyv klimatickej zmeny, ako sú vlny horúčav, a vystavenie nebezpečným chemickým látkam, sú príčinou zlého zdravotného stavu v Európe. Podľa rozsiahleho posúdenia zdravia a životného prostredia, ktoré dnes vydala Európska environmentálna agentúra (EEA), zlá kvalita životného prostredia prispieva k 13 % úmrtnosti.

Prehliadať katalóg