ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Prečo sú elektrické automobily dobrou alternatívou k bežným vozidlám so spaľovacím motorom?

HelpCenter FAQ

Pokiaľ ide o zmenu klímy a kvalitu ovzdušia, sú elektrické vozidlá vhodnejšie než dieselové a benzínové autá, a to aj so súčasným energetickým mixom, ktorý stále zahŕňa určitý podiel uhlia. Keď sa pozrieme na vplyvy elektrických automobilov počas ich životného cyklu, môžeme vidieť, že v porovnaní so svojím ekvivalentom so spaľovacím motorom umožňuje bežné elektrické vozidlo v Európe zníženie emisií skleníkových plynov. Nižšie emisie elektrických vozidiel v štádiu používania viac než vyvažujú vyšší vplyv štádia získavania surovín a výroby. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si našu správu Elektrické vozidlá z hľadiska životného cyklu a obehového hospodárstva alebo rozhovor s naším expertom, ktorý zhrnul výhody elektrických automobilov. 

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Doprava
Akcie dokumentu