ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Prečo potrebujeme udržateľný systém mobility?

HelpCenter FAQ

Doprava v súčasnosti zodpovedá za viac ako štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ a toto číslo stále stúpa, keďže rastie dopyt a iné sektory znižujú svoje emisie. Prechod na udržateľnejšiu mobilitu je preto prvoradý a znamená uprednostniť používateľov a poskytnúť im cenovo dostupnejšie, prístupnejšie, zdravšie a čistejšie alternatívy. 

Na úrovni EÚ sa predložilo viacero kľúčových opatrení s cieľom zvýšiť nákup čistých vozidiel a alternatívnych palív s cieľom uľahčiť prechod na udržateľnejšie spôsoby dopravy, ako je železničná doprava a vnútrozemská vodná doprava, podporiť multimodálnu dopravu – kombinovanie viacerých spôsobov dopravy počas jednej cesty – a cyklistiku, chôdzu a verejnú dopravu v mestských oblastiach. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 16.4 o systéme mobility správy z roku 2020 s názvom Európske životné prostredie – stav a výhľady, a náš brífing na tému Železničná a vodná doprava – najlepšie pre nízkouhlíkovú motorizovanú dopravu.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Doprava
Akcie dokumentu