ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Prečo nie sú dostupné údaje o emisiách skleníkových plynov z minulého roku?

HelpCenter FAQ

Strany Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) každoročne nahlasujú inventáre skleníkových plynov za obdobie od roku 1990 až po súčasný kalendárny rok (t) mínus 2 (t–2) týkajúce sa emisií a odstraňovania skleníkových plynov v rámci danej oblasti (t. j. emisie, ku ktorým dochádza v rámci ich územia). Najnovšie údaje sú k dispozícii v EEA prehliadači údajov o skleníkových plynoch. Existujú aj orientačné odhady emisií skleníkových plynov na rok (t-1) a prognózy emisií skleníkových plynov. Okrem toho sú tiež s odstupom jedného roku dostupné emisie z európskeho systému obchodovania s emisiami.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu