ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Môžem navštíviť sídlo EEA?

HelpCenter FAQ

Sme otvorení pre skupinové návštevy, ak disponujeme znalosťami v požadovanej oblasti a umožňuje nám to čas. Radi vám predstavíme naše poslanie a činnosť, ak je to v rámci našich možností. Nikomu však nemôžeme preplatiť cestu do Kodane. Upozorňujeme, že nie sme výskumným ústavom, vedeckým laboratóriom ani spoločnosťou vyvíjajúcou technológie, a tak neumožňujeme prehliadku našej budovy. Ak máte záujem o návštevu našej agentúry, obráťte sa na nás prostredníctvom našej online služby.

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Návštevy v EEA
Akcie dokumentu