ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Môže EEA podporiť moju spoločnosť, môj výskum alebo môj projekt?

HelpCenter FAQ

EEA sa nezapája do marketingu a propagácie činností výskumných pracovníkov ani neuzatvára partnerstvá s jednotlivcami, výskumnými strediskami či súkromnými spoločnosťami. Nie sme preto schopní poskytovať technickú ani finančnú podporu nijakým žiadateľom ani partnerom v rámci projektov EÚ, ktorí by chceli vyvíjať, testovať a/alebo zavádzať technické riešenia alebo uvádzať na trh výrobky, ktoré môžu zlepšovať životné prostredie. 

Aj tak sme však odhodlaní šíriť poznatky a zodpovedať všetky otázky o stave životného prostredia podľa našich najlepších schopností. 

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Podnikanie s EEA
Akcie dokumentu